தங்கம்-வெள்ளி விலை நிலவரம்.இன்று.24-1-2014

தங்கம்-வெள்ளி விலை நிலவரம்.இன்று.

 

காலைநேர நிலவரப்படி தங்கம் சந்தையில் சவரனுக்கு ரூ.40 குறைந்துள்ளது

தங்கம் விலை இன்று

22காரட் ,ஒருகிராம்: ரூ.2,798-க்கும்

சவரனுக்கு: ரூ.22,384-க்கும்

24காரட் 10கிராம் தங்கத்தின் விலை: ரூ.60உயர்ந்து ரூ.29,930-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளியின் விலை:

ஒருகிராம் :ரூ.48.10-க்கும்

பார்வெள்ளி கிலோவுக்கு: ரூ.44,930-க்கும் விற்பனையாகிறது.

இதில் பார்வெள்ளி கிலோவுக்கு  ரூ.620 உயர்ந்து உள்ளது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s